Állítsuk fejlődési pályára Mezőpanit községet!

A községben végzett lakossági konzultációk, a többszáz lakossal való beszélgetés során kiderült, nagyon sok a megoldásra váró probléma Mezőpanit községben. Sokan jelezték, és jól is látják, számos területen lemaradtunk a környező és a hozzánk hasonló községektől. Mindezek figyelembe vételével, valamint a saját és a csapatom elképzelései mentén egy programtervet állítottam össze, mely a gazdaságfejlesztést, közösségépítést és hatékony ügyintézést tartja szem előtt.

Választási ígéreteket nem tudok tenni, de tudok kínálni rövid és hosszútávú fejlesztési elképzeléseket, projektötleteket, és mindezek mellé határozott szándékot és kitartó munkát a megvalósításra.

Célunk egyértelmű: fejlődési pályára állítani Mezőpanit községet, és megerősíteni a közösséget.

A programterv a következő pontok szerint szerveződik:
  • beruházások, infrastruktúra fejlesztése
  • helyi gazdaság fejlesztése
  • hatékony ügyintézés, pályázás
  • ifjúság, sport
  • oktatásfejlesztés és szociális szolgáltatások
  • kultúra és értékmegőrzés
  • élhetőbb környezet
  • közösségi élet

Alább az egyes pontok részletesebb bemutatása olvasható. Természetesen mindent nem lehet 4 év alatt megcsinálni, de hosszútávú stratégiára van szükség, az biztosítja az ésszerű fejlesztéseket.

Beruházások, infrastruktúra fejlesztése

Közművesítés: a legfontosabb az ivóvíz és szennyvízhálózat kiépítése a községben, hiszen a kiszáradó kutak, és a víz minősége egyre romlik. Az Aquaserv vízszolgáltató régió szintű mestertervének Mezőpanit község is része, meg kell sürgetni a folyamatot.

Vízelvezetés: A falvak sánchálózatát (hidakkal és átereszekkel együtt) mihamarabb rendbe kell tenni (takarítás, javítás, újak létrehozása), a fő vízelvezető patakokat és árkokat ki kell takarítani.

Utak: Ésszerűen a közművesítés után kellene utakat aszfaltozni. Ahol lehetőség adódik, ott az aszfaltozásokat meg kell csinálni (pályázati lehetőségek kihasználásával), a meglévőket folyamatosan karban kell tartani, de addig is javítani, helyenként szélesíteni és kövezni kell a mellékutakat és mezei utakat.

Járdák: A javítások mellett az elmaradt szakaszokon is járdát kell építeni, hogy egységes járdahálózatunk legyen, ahol gyalogosan de babakocsival is biztonságosan lehet közlekedni.

Községszinten kultúrotthonok, ravatalozók, sportcsarnok, műfüves sportpályák építésére, a meglévő sportbázisok kibővítésére kell mihamarabb pályázati forrásokat találni.

Tanintézmények épületeinek kisebb javítását helyi költségvetésből, nagyméretű felújítását (szigetelés, nyílászárók cseréje, napenergiát hasznosító rendszerek telepítése) pedig országos pályázati forrásokból kell megoldani.

Helyi gazdaság fejlesztése

Erősebb helyi kis- és közepes vállalkozások helyi munkahelyeket és versenyképesebb fizetést jelentenek. Ezért támogatni kell új helyi vállalkozások létrehozását, és a meglévők megerősödését, megkönnyítve a helyi, országos és uniós források lehívását ezek számára.
Hosszú távon ipari park, inkubátorház létrehozásával lehet segíteni az elindulókat.

Támogatással, adókedvezménnyekkel, szaktanácsadással ösztönözni kell a mezőgazdaságban, termelésben de akár szolgáltatási iparágban dolgozókat az innovatív ötletek, befektetések megvalósításán túl a szövetségek, társulások létrehozására. Az ilyen csoportokat az Unió is nagyobb mértékben támogatja.

Az önkormányzati kiadások csökkentésére van szükség, ezt részben a meglévő források ésszerűbb felhasználásával lehet elérni. De szükség van beruházásokra is (zöldenergia felhasználás, energiahatékonyság), emellett kihívást jelent a bevételt növelő források megtalálása.

Hatékony ügyintézés, pályázás

Mihamarabb el kell hárítani minden technikai akadályt, és be kell indítani a földek és erdők visszaadásának folyamatát. A jövőben nem csak a gazdák eshetnek el a földalapú támogatásoktól, ha nincsen nevükön a terület, de az állam is ráteheti kezét a gazdátlan területekre. Annak van jövője, akié a föld.

A polgármesteri hivatalban többek között délutáni program bevezetésével, adók és illetékek online befizetésének lehetővé tételével, a folyamatok feljavításával gördülékenyebbé kell tenni az ügyintézést.

A közpénzt átlátható módón kell beosztani és elkölteni. Ugyanakkor minden fontosabb információról, történésről, megvalósításról tájékoztatni kell a lakosságot. Községi internetes oldal, és újság kiadásával az informálás mellett falvaink is közelebb kerülhetnek egymáshoz, ha olvashatnak a helyi emberekről, történésekről.

Mivel a helyi források csak kisebb megvalósításokra elegek, pályázati és közbeszerzési ügyekben jártas helyi és külsős szakamberek alkalmazásával és bevonásával el kell kezdeni uniós források lehívását, hogy behozzuk a többéves lemaradásunkat ezen a téren is.

Ifjúság, sport

A fiatalok itthonmaradásának, helyben való boldogulásának elősegítése céljából konkrét intézkedésekre van szükség.
Meg kell erősíteni a meglévő civil szervezeteket, és újak létrehozását kell ösztönözni, majd minél több fiatalt bevonni a tevékenységeikbe.
Segíteni kell a vállalkozó szelleműeket, hogy a helyi és országos pályázatokhoz könnyebben hozzáférjenek.

A fiatal családok számára meg kell könnyíteni az otthonteremtést, a gyerekvállalást (házépítéskor előtervek, adókedvezmények, pelenkapénz).

A sport területén nem csupán sportábizok építésére van szükség. Fenntartható támogatási rendszerrel a különböző sportágak kedvelőit ösztönözni kell klubok létrehozására, mely a rendszeres tevékenységeken túl a tehetséges fiatalokat is mentorálni, támogatni tudja.

Oktatásfejlesztés és szociális szolgáltatások

Az oktatási intézmények épületeinek feljavításán túl modern oktatási eszközök beszerzésére is szükség van. A technikai fejlődés világában a laptopok, tabletek, kivetítők, interaktív táblák és egyéb technikai eszközök elengedhetetlen eszközei a modern oktatásnak. Emellett elektronikus online napló bevezetésével a tanárok és igazgatók munkája is könnyebb lehet, de a szülők is könnyebben nyomonkövethetik gyermekük fejlődését.

Mentor és ösztöndíjrendszer beindításával a tehetséges gyermekeket hozzásegíthetjük a sikeres életpálya elkezdéséhez. A pedagógusok projektjeinek támogatásával szakmai fejlődésüket segíthetjük elő.

Napközi illetve iskola utáni (afterschool) programok támogatásával a gyerekek szellemi fejlődésén túl a kisgyerekes családok mindennapjait is meg lehet könnyíteni.

Az időseinkre is oda kell figyelnünk. A községben az otthoni beteggondozási és ellátási rendszer beindítása nagy segítség lehet (meleg étel, gyógyszerek kiváltása, egyszerűbb egészségügyi gondozás/kötözés, szép szó). Idősek klubtevékenységeinek támogatásával a minőségibb élethez segíthetjük hozzá őket.

Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy miként támogathatjuk fenntartható módon a nyugdíjasok, kisjövedelműek utazását a közszállítási eszközökön.

A szegényebb családok, egyedülálló személyek, hátrányos helyzetűek támogatása is a közösség feladata, erre is közösségi támogatási rendszert kell kidolgozni egyházak, magánszemélyek, önkormányzat bevonásával.

A közbiztonság növelése érdekében helyi polgárőrség, térfigyelő kamerarendszer, önkéntes tűzoltóság megalakítása lehet célrevezető.

Kultúra és értékmegőrzés

Mezőpanit község minden faluja büszke lehet népi hagyományaira. A népdalok, a tánc, a viselet csodálatos értéket hordoznak. Támogatni kell a hagyományőrző csoportokat, és a népi és ősi értékeinket a mindennapjaink részévé kell tenni, hogy ne csak konzerváljuk, hanem megéljük azokat.

A kultúrházak felújításán túl (állagmegóvás, épületgépészet, fény- és hangtechnika) a kulturális programokat is támogatni kell. Az iskola, az egyház, a civil szervezetek és az önkormányzat közös feladata ez is. A kulturális élet fellendítése, a különböző programok szervezése, irányítása, összehangolása egy községi kulturális menedzseri munkakör létrehozásával nagyot léphetne előre.

Tájházak, falumúzeumok, falumonográfiák, a falusi turizmus kiépítése, szoborparkok létrehozása, Mezőpanit község saját címere és zászlaja, községünk neves szülöttei emlékének ápolása csak néhány a megvalósításra váró projektek közül. Meglévő műemlék vagy műemlék jellegű épületeinket elérhetővé kell tenni a látogatók számára.

Élhetőbb környezet

Minden faluban játszóteret kell létesíteni, mely a gyerekek, fiatalok, fiatal családok közösségi tere lehet.

Parkok, zöldövezetek létrehozásával, fák és díszcserjék telepítésével, padok, információs táblák kihelyezésével a falukép nagyban javítható.

Több szemetes kihelyezésével, rendszeres tudatosítási és szemétgyűjtési akciókkal (végső esetben akár büntetésekkel is) tisztább környezetet teremthetünk és tarthatunk fenn.

A falvakon kívül a természeti adottságokat kihasználva, sétáló és tanösvények létrehozásával magunk és az idelátogatók számára is élhetőbb környezetet tudunk teremteni.

Közösségi élet

Bejegyzett civilszervezetek, klubok, alapítványok pályázati támogatási rendszerének kidolgozásával átláthatóbbá és követhetővé kell tenni a közpénzek elköltését. Emellett segíteni kell új szervezetek létrehozását.

Testvértelepülési kapcsolatokat kell kiépíteni és a meglévőket elmélyíteni, hogy mi is tanulhassunk másoktól, de a mi jó ötleteink, megvalósításaink és hírnevünk is elérhessen másokhoz.

Mit szólsz mindezekhez?

Ha végigolvastad, és úgy érzed lenne még ötleted, javaslatod, vagy csak véleményezni szeretnéd a programtervet, ne habozz, írd meg!

Név (kötelező)

Email cím (kötelező)

Tárgy

Üzenet